جدول دسته بندی کولرهای توان بر اساس بازده خنکی

کمک به صرفه جویی در هزینه و مصرف انرژی

توان گاز

عنوان جدول زیر، جدول دسته بندی کولرهای توان بر اساس بازده خنکی می باشد. با استفاده از این جدول شما می توانید تا یک انتخاب خوب در خرید کولر آبی داشته باشید.

کولر آبی توان

گروه 1 گروه 2 گروه 3 گروه 4
کولر آبی مدل 2800 کولر آبی مدل 3500 کولر آبی مدل 5500 کولر آبی مدل 7000
کولر آبی مدل 3000 کولر آبی 3500 سقفی کولر آبی 5500 سقفی کولر آبی 7000 سلولوزی
---- کولر آبی 3500 سلولوزی کولر آبی 5500 سلولوزی ----

جدول پیشنهادی کولر های آبی متناسب با فضای ساختمان:

مناطق سردسیر مناطق معتدل مناطق گرمسیر کولر پیشنهادی
20 - 45 متر مربع 15 - 40 متر مربع 10 - 30 متر مربع یک کولر از گروه 1
45 - 70 متر مربع 40 - 60 متر مربع 30 - 50 متر مربع یک کولر از گروه 2
70 - 100 متر مربع 60 - 85 متر مربع 50 - 70 متر مربع یک کولر از گروه 3
100 - 130 متر مربع 85 - 110 متر مربع 70 - 90 متر مربع یک کولر از گروه 4
فضای بزرگتر از 110 متر مربع تعداد بر حسب نیاز

کولرهای پیشنهادی برای ساختمان های خصوصی است، برای ساختمان های عمومی حدود 25 درصد احتیاج به جابه جایی هوا است که بهتر است از یک مدل بزرگتر و یا تعداد کولر بیشتر استفاده شود.

تماس با ما

  • آدرس : تهران ، کیلومتر 5 بزرگراه امام رضا (ع)
  • مرکز تماس : 33495389 (21) 98
  • ایمیل : info[at]tavan-ind.com